Menu Sluiten

Over ons

Doelstelling

Doel van het burgerinitiatief is om inwoners van Oegstgeest het perspectief te bieden op langer zelfstandig leven. Het burgerinitiatief wil als vereniging van burgers in samenwerking met professionele partijen de voorwaarden realiseren om langer zelfstandig leven mogelijk te maken.
De vereniging wil vanaf de start regelmatig informatieve bijeenkomsten organiseren met sprekers en daarnaast samen met professionele partijen arrangementen faciliteren op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Bekijk onze flyer

Lid worden 
Voor de activiteiten van het burgerinitiatief (website, informatiebijeenkomsten en drankjes) hebben we bescheiden middelen nodig. Daarom roepen we belangstellenden op om lid te worden van het burgerinitiatief. U kunt zich hier aanmelden als lid.

Wie zijn wij?
Het eerste bestuur bestaat uit Guus Bannenberg, voorzitter, Alice van Elk, secretaris en Lodewijk Schmit Jongbloed, lid (Ken je Buren). In november 2019 zijn aan het bestuur toegevoegd: Marita Danhof, secretaris (overgenomen van Alice) (Communicatie, Ken je Buren) en Jan Blom, penningmeester.

Het bestuur is te bereiken via het contactformulier.  Wij zijn ook te bereiken per mail en via Facebook.

Waarom lid worden 

 • Naarmate we ouder worden denken we vaker na hoe die levensfase zal lopen. Daarbij spelen onzekerheden over gezondheid, verlies van levenspartner, wel of niet in je eigen huis blijven wonen en de beschikbaarheid van voldoende zorg. Elke levensfase kent voordelen en risico’s. Daarop kun je je voorbereiden en het is verstandig om er tijdig over na te denken. Het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest (LZLO) is hét platform voor mensen die willen nadenken over belangrijke vraagstukken zoals wonen, welzijn en zorg.

  Wonen en hofjes

  De meeste senioren willen blijven wonen waar ze nu zitten. Ze zijn gehecht aan hun huis en de buurt en zien geen reden om te verhuizen zolang ze zich goed voelen. Maar een andere groep heeft serieus belangstelling om te verhuizen naar andere woonvormen zoals wonen in verbinding met anderen in bijvoorbeeld een hofje. Meer dan 100 Oegstgeestenaren hebben zich ingeschreven voor een hofje bij onze zustervereniging ‘Oegstgeester Hofjes’.

  Of je nu in je eigen huis wilt blijven wonen of in een hofje: de uitdagingen voor de toekomst blijven vergelijkbaar. De woning moet aanpasbaar zijn voor eventuele beperkingen. Denk aan trapliften, badkamers en alarmeringsvoorzieningen. Maar ook onderhouden van je sociale netwerk in je woonomgeving is essentieel. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeker als je ouder wordt.

  Voor belangstellenden voor een hofje zet de zustervereniging Oegstgeester Hofjes zich in op realisatie van 2-3 hofjes in Oegstgeest (plan A). In hofjes gaan bewoners met elkaar een verbinding aan voor burenhulp via een hofwoning en/of hoftuin. Daarvoor wordt druk gelobbyd bij gemeente, woningcorporatie en projectontwikkelaars. De vereniging ziet ook mogelijkheden om “hofjes” te creëren in bestaande appartementengebouwen of buurten waar bewoners met elkaar een buurtnetwerk willen vormen (plan B).

  Welzijn en buurtnetwerken

  Het welzijn is in grote mate afhankelijk van het sociale netwerk in je eigen omgeving. Dat gaat om burencontact, elkaar helpen bij kleine klusjes of burenhulp bij tijdelijke of langdurige beperkingen. De grens tussen burenhulp en mantelzorg (van levenspartner of familie) is subtiel maar wel essentieel. Ook draagt het sociale netwerk bij aan het verminderen van eenzaamheid. Hierbij werkt LZLO samen met het project van de Gemeente “Een tegen eenzaamheid”.

  LZLO wil het opbouwen en onderhouden van het sociale netwerk ondersteunen met buurtambassadeurs en buurt- of straatnetwerken. Een buurtnetwerk wordt gevormd door buren die zich met elkaar verbonden voelen en voor elkaar klaar staan waar nodig. De buurtnetwerken worden ondersteund door buurt- of straatapps, besloten Nextdoor-groepen en buurtambassadeurs. Buurtambassadeurs voelen zich verantwoordelijk voor 2-3 straten in de eigen omgeving en vormen samen de trekkers van het buurtnetwerk

  De buurtnetwerken organiseren buurtactiviteiten zoals buurtborrels of richten zich op de realisatie van buurtvoorzieningen zoals ontmoetingsplekken. Een woonomgeving waarin onderling contact wordt gestimuleerd versterkt de vitaliteit van de buurt. Samen met de gemeente streven we naar een inrichting van het openbaar groen o.a. door plaatsing van bankjes in het openbaar groen in een rustige omgeving zoals onlangs met succes is gerealiseerd in Haaswijk-Oost (Reviuslaan).

  Clubs en vitality

  Het burgerinitiatief draagt bij aan vergroting van de sociale netwerken door het organiseren van de maandelijkse DD-club, waar leden elkaar ontmoeten bij een gezamenlijke maaltijd. Soms presenteert een van de leden een bijdrage over een interessant onderwerp. Voor een betere gezondheid zijn er de Vitality clubs die wekelijks één of twee keer bij elkaar komen om met elkaar oefeningen te doen Ook dit draagt bij aan sociale contacten van leden en worden netwerken opgebouwd en onderhouden.

  Zorg dichtbij

  Ten slotte kan er, al dan niet plotseling, een moment aanbreken dat zorg nodig is. Het burgerinitiatief heeft contacten gelegd met de drie grootste thuiszorgorganisaties en het sociaal team Oegstgeest. Thuiszorgorganisaties en sociaal team werken wijkgericht en er worden waar mogelijk contacten gelegd met buurtambassadeurs om de verbinding te leggen met burenhulp. Ook bestaan er contacten met pastoraal werkenden van alle kerkgenootschappen in Oegstgeest. Deze mensen werken ook wijkgericht. De wijkgerichte samenwerking is vastgelegd in het pact Zeker Thuis dat bijna alle organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn hebben getekend in oktober 2021.

  Wat kunt u zelf doen?

  Het burgerinitiatief LZLO nodigt senioren uit zich aan te sluiten bij buurtnetwerken of zelf initiatief te nemen tot het opzetten van een buurtnetwerk. Binnen zo’n netwerk kun je je samen met buurtgenoten voorbereiden op de toekomst en samen genieten van deze prachtige levensfase. Met als uiteindelijk doel: langer zelfstandig leven in Oegstgeest!

  Verder zouden wij het leuk vinden als u zich bij het burgerinitiatief aansluit. Samengevat biedt het lidmaatschap van LZLO u ondersteuning bij:

  • Voorbereiding op het ouder worden (zowel fysiek als mentaal). Ten eerste via een maandelijkse nieuwsbrief met nuttige informatie, ten tweede via bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen en wetenschappers die u helpen met praktische tips en tricks;
  • Werken aan uw lichamelijke gezondheid via de Vitality club. Met als gezellige toegift een gezamenlijke koffie/thee na afloop;
  • Vergroting van uw sociale netwerk. Dat kan door deel te nemen aan buurt- of straatnetwerken in buurten waar buurtambassadeurs actief zijn. Daarnaast kunt u deelnemen aan de maandelijkse maaltijden van de Derde Donderdag (DD) Club. Voor een gering bedrag kunt u een heerlijke maaltijd nuttigen samen met andere senioren uit Oegstgeest. Niets is verplicht. U komt wanneer u het uitkomt;
  • Ondersteuning voor u zelf of uw mantelzorger via de buurtambassaseurs die in enkele wijken actief zijn.

  Meer informatie

  Meer informatie en lid worden kunt u door de website www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl te bezoeken of een email te sturen aan info@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl. We helpen u graag verder!

Het lidmaatschap kost €15 per jaar. Klik hier om u aan te melden als lid.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png