Menu Sluiten

Vereniging Oegstgeester Hofjes gaat van start

Na de goed bezochte informatiebijeenkomst op 12 september hebben inmiddels 106 huishoudens zich ingeschreven voor de vereniging en zich daarmee geplaatst op de wachtlijst voor een Oegstgeester Hofje. Hert bestuur van de vereniging i.o. is nu hard aan de slag om locaties te vinden voor een hofje. Inmiddels is een eerste mogelijke locatie gevonden op de plaats van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan. Het bestuur heeft samen met de woningcorporatie MeerWonen een brief gestuurd aan het gemeentebestuur om in gesprek te komen voor de locatie.

Om op de wachtlijst te komen voor een Oegstgeester Hofje moet u zich inschrijven bij de vereniging i.o. Het inschrijven voor de hofjes gebeurt via deze link. U kunt erop dubbelklikken en het vervolgens het formulier invullen.

Met deze link komt u op de invulpagina voor de inschrijving. U wordt gevraagd naar uw voorkeur voor koop, luxe huur of sociale huur. U kunt op dit moment uw meest waarschijnlijke optie invullen. Bij daadwerkelijke realisatie van het hofje kunt u deze voorkeur nog wijzigen. Dat laatste beïnvloedt niet uw volgorde in de wachtlijst. Vergeet niet aan het einde op de knop Abonneren te drukken. Vervolgens wordt gevraagd of u geen robot bent en kunt u dat definitief bevestigen. Daarna ontvangt u het bericht dat het ingevulde formulier is ontvangen.

Het moment van inschrijven wordt geregistreerd en bepaalt de volgorde van de wachtlijst.
Indien u serieuze belangstelling heeft adviseren wij u om u uiterlijk morgen in te schrijven. Vanaf maandag wordt de link openbaar gemaakt en kan iedereen zich inschrijven.

De nog op te richten Vereniging Oegstgeester Hofjes gaat kosten maken om de projecten tot ontwikkeling te brengen. Daarvoor wordt een bescheiden bijdrage van €15 per huishouden per jaar gevraagd, die later dit jaar bij alle ingeschrevenen wordt geïnd. De inschrijving staat los van een eventueel lidmaatschap van de landelijke Stichting Knarrenhof. De Stichting Knarrenhof heeft zich helaas teruggetrokken uit de samenwerking met ons.

Via nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de voortgang van de Vereniging Oegstgeester Hofjes en de start van projecten. Als zich een project voordoet wordt de wachtlijst benaderd of u van het aanbod gebruik wilt maken. Per project kan het gaan om koop, luxe huur, sociale huur of een combinatie daarvan. Daarom is het essentieel dat u uw voorkeur aangeeft. U kunt hier de oude nieuwsbrieven teruglezen. We hopen van harte u als lid te mogen begroeten!

Lees ook diverse krantenberichten

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png