Menu Sluiten

Hofje

Vereniging Oegstgeester Hofjes

Oproep vorming initiatiefgroep

De Vereniging Oegstgeester Hofjes kent een voorlopig bestuur en een klankbordgroep die het bestuur van advies voorziet. Nu na de verkiezingen Pro, D66 en Hart voor Oegstgeest zetels gewonnen hebben zijn de kansen voor het realiseren van hofjes aanzienlijk toegenomen. Het bestuur wil daarom nu verdere stappen zetten om hofjes in de komende raadsperiode te realiseren en wil daarvoor een initiatiefgroep oprichten. Van deelnemers in de initiatiefgroep wordt verwacht dat ze samen met het bestuur tijd kunnen vrijmaken om de projecten voor te bereiden en er in de toekomst ook te gaan wonen. Onder andere wordt samengewerkt met externe adviseurs. Belangstellenden kunnen zich melden door een email te sturen aan hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl.

Lees ook diverse krantenberichten

Alle informatie over de hofjes is te vinden op de Facebookpagina.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png