Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering

Zaterdag 12 september 14.00 uur Dorpscentrum, Lijtweg Oegstgeest

Sinds dit voorjaar is het burgerinitiatief een officiële vereniging met leden. Daar hoort een algemene ledenvergadering bij, die we twee keer per jaar zullen organiseren.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest bestaat uit:

  • Guus Bannenberg, voorzitter
  • Alice van Elk, secretaris
  • Jan Blom, penningmeester
  • Lodewijk Schmit Jongbloed, lid
  • Marita Danhof, lid

Programma

14.00 Opening
         Guus Bannenberg, voorzitter

14.15 Inhoudelijk jaarverslag en beleidsplan
         Guus Bannenberg, voorzitter

14.30  Financieel jaarverslag
         Jan Blom, penningmeester

14.45  Rondvraag
         Alle bestuursleden

15.00  Sluiting

In het Dorpscentrum worden strikte maatregelen getroffen ter bescherming tegen coronavirus en is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelding via info@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl is verplicht onder vermelding van aantal personen. U krijgt bericht terug als er voor u plaats is.

Na afloop van de algemene ledenvergadering bent u welkom bij de informatiebijeenkomst Oegstgeester Hofjes. Wilt u zich daarvoor apart aanmelden via hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png