Menu Sluiten

Nieuwsbrief Vereniging Oegstgeester Hofjes november 2021

Verslag ledenvergadering VOH 20 november

Fijn dat we elkaar eindelijk weer eens konden zien!
Opkomst 17 personen: Guus Bannenberg; voorzitter, Jan van der Veer; bestuurslid, Mieke Kerkhof; bestuurslid, Pieternel Kamphuis, Wil de Vries, mw. van Duijvenbode, Leo Helsloot, Riek Verschoor, Marianne de Krou, Gerard Kerkhof, Marijke Pollé, Hillie Hallink, Willem Bast, Kitty Kuipers, Dick en Kitty Steenvoorden, Lia Waayer.
 
De besproken onderwerpen:

 1. Uitslag enquête
 2. Voortgang projecten
 3. Politieke situatie – Hoe krijgen we politiek in beweging voor onze wensen? 

1. Bespreking uitslag enquête en voortgang projecten

30% van de leden heeft de enquête ingevuld.
De uitslag van deze enquête kunt u teruglezen in de bijgevoegde presentatie die we tijdens de vergadering hebben laten zien. Klik hier voor de uitslag van de enquête.
Eindconclusie van de enquête: De leden onderschrijven de doelen uit het visiedocument. De aanbevelingen die leden daarbij nog maakten nemen we ter harte. Als vervolgactie vragen de leden nu ook om z.s.m. de formele oprichting van de vereniging af te ronden. Guus Bannenberg zal concept statuten opstellen en deze aansluitend aan de leden toesturen ter accordering. Na deze ledenraadpleging zullen de statuten aangeboden worden aan de notaris voor de formele oprichting. Aansluitend zal ook een huishoudelijk reglement worden opgesteld.

2. Voortgang projecten

 1. Hofbroucker Park: uit de enquête blijkt dat 44,5 % van de leden voorkeur heeft voor een woning in dit project. Projectontwikkelaar Sedos wilde zakendoen met ‘buurman’ Marente voor zorgwoningen en ook ruimte bieden voor ons. Toch is het bouwplan niet door de gemeenteraad gekomen.  
 2. Hazenboslaan: 25% van de leden heeft voorkeur voor dit project. Het lijkt ook het meest kansrijke project. De Hazenboslaan is de enige locatie die in handen is van de gemeente. Woningcorporatie MeerWonen, bouwbedrijf IBB Kondor en VOH willen samen optrekken om hier hofjeswoningen te bouwen. Architectenbureau Zijdekwartier uit Leiden heeft vorig jaar al een aantal schetsen gemaakt voor deze locatie. Is aantrekkelijk ontwerp met alles wat je wilt: wonen/groen/ontmoetingsruimte. Het kunnen geen grondgebonden hofjes worden zoals die van Knarrenhof in het oosten van het land; daar is de bouwgrond in de randstad te duur voor. Voor de Hazenboslaan moeten we rekenen op 6 à 8 jaar voor er gebouwd kan worden. Eerst moet de Leo Kannerschool verplaatst zijn naar de te verbouwen Julianaschool. Daarna moeten leerlingen van de Gevers Deutz Terweeschool er tijdelijk in tot de nieuwbouw voor deze school klaar is. Dan pas kan de huidige Leo Kannerschool gesloopt worden en kunnen wij gaan bouwen. Àls de gemeenteraad meewerkt.
 3. Patio: 5,5% van de leden is geïnteresseerd in dit project. Op 2 december wordt er weer over gesproken in de gemeenteraad. Aangezien er nog geen bericht over is in de krant, hopen we dat het plan er door komt.  
 4. Onbekende locatie: 25% oppert deze mogelijkheid. Zoek waar mogelijk naar bouwlocatie.

  3. Politieke situatie
a. VOH-lid Leo Helsloot is ook secretaris van huurdersvereniging MeerWonen. Hij praat ons bij hoe hij de woon/bouwsituatie in Oegstgeest ervaart. Probleem is dat de meeste bouwlocaties in bezit zijn van projectontwikkelaars. Sinds 2014 is er geen sociale huurwoning meer gebouwd in ons dorp. Dit tot grote zorg van MeerWonen die met lange wachtlijsten te kampen heeft. Leo inspireerde ons met een voorbeeld van groen bouwen’ in Zeist. Hier blijkt dat woningbouw en behoud van groen geen onmogelijke combinatie is. 
Op 10 oktober organiseerde Leo op persoonlijke titel een brainstormavond waarbij vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit Oegstgeest vertegenwoordigd waren. Aan de hand van stellingen verleidde hij hen om zich duidelijker uit te spreken over wat zij nu echt voor Oegstgeest willen bereiken voor wat betreft wonen, duurzaamheid en groen. Het was een geslaagde sessie waarbij opviel dat iedereen, zonder uitzondering, heel constructief en redelijk unaniem zich uitsprak over wat nodig is op het gebied van wonen en groen. Maar op Leo’s persoonlijke uitnodiging aan het eind om gezamenlijk aan een actieplan te gaan werken, kwam geen reactie. Daardoor ontbreekt dus een concrete follow-up. Dit is bijzonder teleurstellend. Daarom wil hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart, partijen actief benaderen op hun standpunt over sociale woningbouw en dat aan de kiezers in Oegstgeest bekend maken.

b. VOH actieplan            
Als VOH willen we ook actie nemen om de gemeenteraad in beweging te krijgen om bouw van hofjeswoningen te gaan ondersteunen.

 • We stellen een plan op hoe we een coalitie kunnen vormen met andere partijen in Oegstgeest om de politiek te bewegen tot concrete bouwplannen. Guus maakt een voorstel hiervoor. De tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen dringt, dus snelle actie is nodig. 
 • We benaderen in de komende periode persoonlijk de vertegenwoordigers van alle politieke partijen. We vragen van elke partij hun verkiezingsprogramma en om concrete uitspraken te doen over hun standpunt en ambities met betrekking tot de VOH-visie.
 • Vervolgens verspreiden we in het dorp een flyer met een puntsgewijs overzicht van de inhoud van de Woonvisie, met daarbij concrete plannen van elke partij hoe deze daaraan uitvoering gaat geven. Dus ook aan de visie van de VOH, die helder wordt onderschreven door de Woonvisie.
 • We organiseren een verkiezingsdebat, in samenwerking met andere partijen zoals Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest en woningcorporatie MeerWonen. Thema is uitvoering van de Woonvisie; hierover mogen politieke partijen hun concrete standpunt presenteren. En zich laten bevragen door burgers. Het resultaat presenteren we nadrukkelijk in de Oegstgeester Courant.
 • Vervolg is uiteraard dat wij de partijen kritisch blijven volgen en daarover blijven publiceren in de Oegstgeester Courant.

Kortom: er is nog veel werk aan de winkel.

Deel dit bericht
fb-share-icon
Geplaatst in Algemeen, Oegstgeester Hofjes, Zie alle berichten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png