Menu Sluiten

Brief aan deelnemers van buurtinloop 23 november 2019

Oegstgeest, 12 december 2019

Beste buurtbewoners van de wijk Oranje Nassau,

Op 23 november jl. vond de eerste buurtinloop plaats in de Hofdijckschool.
Allereerst danken we u heel hartelijk  voor uw komst. Wij, als buurtambassadeurs, vonden het een inspirerende bijeenkomst met zinvolle discussies.
U heeft van ons nog informatie tegoed over wat er na deze bijeenkomst gaat gebeuren en welke plannen we hebben.

Sinds deze bijeenkomst zijn er twee vergaderingen geweest: een met alle buurtambassadeurs uit Oegstgeest en een met het bestuur van het overkoepelende burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest.

Onze voornaamste conclusie uit de buurtenquête en de inloopbijeenkomst was dat het opbouwen van buurtnetwerken toch de meeste kans van slagen heeft als je het klein en heel lokaal houdt. Een mooi voorbeeld kwam vanuit de Oranjelaan waar men goed uit de voeten kan met een straatapp.
Verder werd aangegeven dat ouderen graag meer contact wensen met jongeren, maar zien dat zij het erg druk hebben met kinderen en werk.
Ons idee weglaten een soort dienst te gaan verlenen van vraag en aanbod van burenhulp kan (nog) niet goed van de grond komen, aangezien het aanbod nog veel te klein is en mensen huiverig zijn om diensten aan te bieden omdat dat vaak wordt ervaren als ‘wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend’.
Voor vraag en aanbod kan op dit moment gebruik gemaakt worden van een al bestaand initiatief, te weten: Buuv

Wat gaan wij nu verder doen?
1) In voorjaar 2020 wordt een studiedag georganiseerd voor alle buurtambassadeurs om scherp te krijgen waar we voor staan en hoe we dat kunnen bereiken.
2) Een aantal buurtambassadeurs gaat onderzoeken hoe kleinschalige organisatie van straatinitiatieven georganiseerd en gefaciliteerd kan worden.
3) Het LZLO bestuur brengt een werkbezoek aan een gemeente waar men al langer werkt met “binnenbuurten”.
3) De gemeente wordt benaderd over de communicatie met bewoners via de Oegstgeester Courant. Omdat de Oegstgeester Courant voor (met name oudere) burgers een heel belangrijk medium is, moet er iets gedaan worden om brede verspreiding te garanderen. Op dit moment verloopt dat niet adequaat.
4) U bent aangemeld voor de periodieke nieuwsbrief van Langer Zelfstandig Leven (LZLO).

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit schrijven, neem dan contact met ons op via: Mail aan Oranje Nassau

Met vriendelijke groet,
uw Buurtambassadeurs:
Marita Danhof, 071-5176105
Gerrie Kooijman, 06-18392604
Lodewijk Schmit Jongbloed 06 54220710

Deel dit bericht
Geplaatst inKen je buren, Zie alle berichten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png