Menu Sluiten

Welkom op de website van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest

Radius helpt: Heb je een hulpvraag of een hulpaanbod: bel of mail Radius lees verder ->

 

Gemeente Oegstgeest: Samen tegen eenzaamheid

Dorpskantoor opent in Dorpscentrum

Wandel je graag? Lees dan dit bericht.

Flyer over Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest

DD-club

Na twee jaar weer een DD-club op een nieuwe leest
Het is twee jaar geleden dat we een DD-club hebben georganiseerd. In de afgelopen twee jaar was het niet mogelijk om dit veilig te organiseren maar nu kan het weer. Op 31 maart 2022 starten we de DD-club op een nieuwe leest.
Lees verder ->

Ken je buren

De doelstelling van LZLO is onder meer het laten ontstaan van buurtnetwerken door heel Oegstgeest. Met de komst van het Gemeentelijke initiatief van “Lief en Leed straatjes” hopen we in combinatie deze doelstelling te realiseren.

Vereniging Oegstgeester Hofjes

Oproep vorming initiatiefgroep

De Vereniging Oegstgeester Hofjes kent een voorlopig bestuur en een klankbordgroep die het bestuur van advies voorziet. Nu na de verkiezingen Pro, D66 en Hart voor Oegstgeest zetels gewonnen hebben zijn de kansen voor het realiseren van hofjes aanzienlijk toegenomen. Het bestuur wil daarom nu verdere stappen zetten om hofjes in de komende raadsperiode te realiseren en wil daarvoor een initiatiefgroep oprichten. Van deelnemers in de initiatiefgroep wordt verwacht dat ze samen met het bestuur tijd kunnen vrijmaken om de projecten voor te bereiden en er in de toekomst ook te gaan wonen. Onder andere wordt samengewerkt met externe adviseurs. Belangstellenden kunnen zich melden door een email te sturen aan hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl

lees verder ->

 

Vitality Club

Dit is een bloeiende vereniging met inmiddels ongeveer 50 leden, die in wisselende bezetting op di en do sporten. Het is inmiddels een hechte groep geworden die niet alleen sporten maar ook gezamenlijk koffie drinken.

lees verder ->

Zeker thuis

Samen werken aan een gezond Oegstgeest . Diverse maatschappelijke organisaties hebben zich onlangs verenigd in de coalitie Zeker Thuis Oegstgeest.
Guus Bannenberg, voorzitter van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, is de initiatiefnemer van deze coalitie. “Er dreigt door vergrijzing een enorme kloof te ontstaan tussen de vraag naar zorg en de mogelijkheden om die te bieden. Ouderen worden daarom gevraagd langer zelfstandig thuis te blijven wonen, maar dit brengt weer een uitdaging met zich mee voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorg. Het stelt ook eisen aan de woonomgeving, bijvoorbeeld om in hofjes te gaan wonen. Het zal de komende jaren steeds belangrijker worden dat we hierin met elkaar samenwerken en gebruik maken van de hulp in de natuurlijke netwerken in de buurten. Daarom is de coalitie gevormd.” 
lees verder ->

Over ons

Doel van het burgerinitiatief is om inwoners van Oegstgeest het perspectief te bieden op langer zelfstandig leven.

lees verder ->

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
feedback_caps.png