Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest
Burgerinitiatief wil langer zelfstandig leven mogelijk maken

Burgerinitiatief zoekt samenwerking met andere projecten in de gemeente

Onlangs heeft een delegatie van het burgerinitiatief gesproken met de initiatiefnemers van de projecten Dementievriendelijk Oegstgeest en Lokaal Netwerk Eenzaamheid om te kijken naar samenwerking. Eenzaamheid en dementie zijn vraagstukken die in de wijken spelen en verbinding hebben met de buurtnetwerken en buurtambassadeurs. Het gesprek over samenwerking en verbinding met Ken je Buren wordt voortgezet.

Burgerinitiatief wordt coöperatie

Het burgerinitiatief heeft onlangs de stap gemaakt om coöperatie te worden. Daartoe is een acte opgesteld samen met de notaris. Voor de activiteiten en de lidmaatschapsbijdrage heeft deze stap geen gevolgen. Wel is het burgerinitiatief nu in staat om een eigen financiele huishouding te voeren en namens leden contracten af te sluiten met zorg- en welzijnsorganisaties. 

Buurtambassadeurs presenteren zich op jubileumbijeenkomst Ken je Buren 18 mei

Het project Ken je Buren van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Oegstgeest bestaat inmiddels  één jaar. Dat is op zaterdag 18 mei gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Dorpscentrum. De buurtambassadeurs hebben zich daarbij gepresenteerd. Ze zijn te bereiken via eigen emailadressen


Reisgids Mantelzorg verschenen

Tijdens de aftrap Ken je Buren op 10 november is ook de Reisgids Mantelzorg verschenen, geschreven door Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen. "Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route geven we volop praktische tips om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.

Ook behandelen we de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?"

De Reisgids Mantelzorg is verkrijgbaar bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest of te bestellen via deze link.

Kerngroep gaat komst Knarrenhof ondersteunen

Het burgerinitiatief werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof aan een complex in Oegstgeest. Dat is een flinke stap dichterbij gekomen nu een overeenkomst wordt voorbereid met de Oudendal Groep. Inmiddels is een kerngroep van het burgerinitiatief van start gegaan om de komst van een Knarrenhof te bespoedigen. Daarvoor moet de gemeente wel letterlijk en figuurlijk ruimte gaan bieden in Oegstgeest. U kunt zich op de website van de Stichting Knarrenhof nog steeds opgeven als u belangstelling heeft. De kerngroep is binnenkort ook per email bereikbaar.

Buurtambassadeurs aan de slag!

Op maandag 28 januari zijn alle buurtambassadeurs van de buurtnetwerken bijeengekomen. De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol in het project Ken je Buren. Alle buurtambassadeurs gingen vol trots op een foto voor de krant! De buurtambassadeurs zijn per email bereikbaar. Hier zijn de emailadressen te vinden!

Heeft u de Ken je Buren sticker al ingevuld?

Het voorjaar is een mooi moment om met uw buren in gesprek te gaan over nabuurschap. Met het project Ken je Buren hebben we daarvoor een sticker en brochure ontwikkeld waarin alles over dit mooie project staat. De sticker en brochure zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of bij Radius aan de President Kennedylaan 141. De brochure is hier ook te downloaden.

Burgerinitiatief op BNR-Radio!

Bestuurslid Lodewijk Schmit Jongbloed werd samen met oud-minister Jet Bussemaker geïnterviewd door BNR-Radio over het onderwerp mantelzorg en burenhulp, naar aanleiding van het verschijnen van de Reisgids Mantelzorg. U kunt het interview hier terughoren! 

Website vernieuwd!

De website van het burgerinitiatief is aangepast: alle 4 projecten van het burgerinitiatief hebben nu een eigen pagina, die de komende maanden worden ingevuld. Neem vast een kijkje!