Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest
Burgerinitiatief wil langer zelfstandig leven mogelijk maken

Jubileumbijeenkomst Ken je Buren 18 mei

Het project Ken je Buren van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Oegstgeest bestaat binnenkort één jaar. Dat wordt op zaterdag 18 mei gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Dorpscentrum aan de Lijtweg in Oegstgeest vanaf 13.30 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op de resultaten van het project en een perspectief geschetst voor de toekomst. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Deelname is gratis. U kunt zich hier opgeven voor de bijeenkomst. Het programma van de bijeenkomst is hier te vinden.

Om het jubileum luister bij te zetten geven we tijdens de bijeenkomst een forse korting op de Reisgids Mantelzorg (€7,50 ipv de winkelwaarde van €15,50).

Het project Ken je Buren is medio 2018 door het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest gestart om buurtnetwerken op te zetten in zoveel mogelijk wijken in Oegstgeest. Steeds vaker zullen ouderen langer zelfstandig moeten maar ook willen blijven wonen. Elkaar zo nu en dan een helpende hand bieden in geval van nood kan dit bevorderen. Inmiddels zijn in 5 wijken buurtnetwerken gestart bestaande uit enthousiaste buurtambassadeurs. 

Reisgids Mantelzorg verschenen

Tijdens de aftrap Ken je Buren op 10 november is ook de Reisgids Mantelzorg verschenen, geschreven door Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen. "Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route geven we volop praktische tips om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.

Ook behandelen we de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?"

De Reisgids Mantelzorg is verkrijgbaar bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest of te bestellen via deze link.

Overeenkomst over Knarrenhof nabij

Het burgerinitiatief werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof aan een complex in Oegstgeest. Dat is een flinke stap dichterbij gekomen nu een overeenkomst wordt voorbereid met de Oudendal Groep. U kunt zich op de website van de Stichting Knarrenhof nog steeds opgeven als u belangstelling heeft. U kunt ook ons hier laten weten dat u belangstelling heeft, u wordt dan door ons extra op de hoogte gehouden.

Buurtambassadeurs aan de slag!

Op maandag 28 januari zijn alle buurtambassadeurs van de buurtnetwerken bijeengekomen. De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol in het project Ken je Buren. Alle buurtambassadeurs gingen vol trots op een foto voor de krant! De buurtambassadeurs zijn per email bereikbaar. Hier zijn de emailadressen te vinden!

Heeft u de Ken je Buren sticker al ingevuld?

Het voorjaar is een mooi moment om met uw buren in gesprek te gaan over nabuurschap. Met het project Ken je Buren hebben we daarvoor een sticker en brochure ontwikkeld waarin alles over dit mooie project staat. De sticker en brochure zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of bij Radius aan de President Kennedylaan 141. De brochure is hier ook te downloaden.

Burgerinitiatief op BNR-Radio!

Bestuurslid Lodewijk Schmit Jongbloed werd samen met oud-minister Jet Bussemaker geïnterviewd door BNR-Radio over het onderwerp mantelzorg en burenhulp, naar aanleiding van het verschijnen van de Reisgids Mantelzorg. U kunt het interview hier terughoren! 

Website vernieuwd!

De website van het burgerinitiatief is aangepast: alle 4 projecten van het burgerinitiatief hebben nu een eigen pagina, die de komende maanden worden ingevuld. Neem vast een kijkje!